agribex

06 > 10 dec 2023

AGRIBEX is terug en wil een hoopvol signaal geven voor een sector die het niet onder de markt heeft.

Agribex news - 19/10/2023

Tubeke, 19 oktober 2023 – Van 6 tot en met 10 december loopt in Brussels Expo het tweejaarlijkse salon voor landbouw, veeteelt, tuin en groene zones, AGRIBEX. De vorige editie, gepland in 2021, werd op de valreep geannuleerd midden in de coronacrisis. Deze keer is beursorganisator Fedagrim hoopvol dat het nu niet zo’n vaart zal lopen. AGRIBEX is en blijft een vaste waarde en bouwt verder op de tradities die al jaren een succes blijken. De 72e editie die in 2021 gepland stond zal dus plaatsvinden in 2023. Meteen wil de organisatie ook een positief geluid laten horen. De sector zit in zwaar weer maar AGRIBEX moet nog steeds een moment zijn waarop plannen voor de toekomst gemaakt worden.

Zoals het gepland was in 2021 zal AGRIBEX dit jaar een dag korter zijn. De beurs begint op een woensdag, maar loopt nog steeds tot en met zondag. De eerste dag blijft de professionele dag, ook wel hospitality day genoemd. Tijdens die dag krijgen bezoekers een ontvangst op maat met daarbij een gratis parking, onthaal met koffie, gratis vestiaire en lunch aangeboden. De bedoeling van die professionele dag is om de focus op het bezoek te houden waardoor bezoekers en exposanten alle tijd en ruimte krijgen om met elkaar in dialoog te gaan zonder begaan te zijn met praktische bekommernissen. De hospitality day heeft in het verleden zijn succes bewezen en voor Fedagrim is het dan ook maar de normaalste zaak dat aan de formule niks gewijzigd wordt.

Thema-eilanden vormen nog altijd rode draad door AGRIBEX

Even grote vaste waarde blijven de thema-eilanden. AGRIBEX is immers een platform om van gedachten te wisselen en om nieuwe technologieën te etaleren. Dat gebeurt sowieso op de standen van de exposanten, maar per thema-eiland worden bepaalde topics in de schijnwerper geplaatst. Dit jaar zijn er twee specifieke thema-eilanden elk an sich gewijd aan nieuwe energieën en robotisering. Bij nieuwe energieën is de invalshoek dat landbouwbedrijven zowel aan de vraag- als aanbodzijde staan. Landbouwbedrijven streven er immers naar klimaatneutraal te worden en te voorzien in hun eigen energiebehoefte. Anderzijds kunnen ze door te investeren in een biogasinstallatie, zonnepanelen of een windturbine ook producent van energie worden en die afzetten op een lokaal netwerk. Het thema-eiland wil de dialoog tussen de verschillende partijen vereenvoudigen waardoor landbouw en energiebedrijven elkaar kunnen vinden. Landbouwers kunnen als het ware stroomboerderijen worden en daardoor een lucratieve nevenactiviteit opzetten dat hun bedrijfsmodel verstevigt. Een 10-tal exposanten hebben zich ingeschreven om hun diensten voor te stellen op dit thema-eiland.

Het thema-eiland robotisering wil de link leggen naar de toenemende automatisering in de landbouw. Robots maken hun opgang in de sector van land- en tuinbouw. De ontwikkelingen volgen elkaar korter op en het werkterrein van robots breidt ook gestaag uit. Werktuigendragers zijn al wat meer ingeburgerd en robots in precisielandbouw zijn ook al geen bijzondere nieuwigheid meer. Maar wat toch wel wat ‘revolutionairder’ is op dit moment, zijn de zogenaamde mecatronica. Machines die hun werking rechtstreeks aansturen via actuele waarnemingen op het veld. Ook artificiële intelligentie maakt zijn opgang en machinelearning is een element dat ook in de land- en tuinbouw meer en meer aan de orde is. 

Op dit thema-eiland worden de nieuwste technologieën getoond, maar is er ook ruimte voor debat. Debatten over wetgeving en de lacunes op dat vlak, maar ook over sociale vraagstukken en maatschappelijke kwesties. Het thema-eiland robotisering telt in totaal 10 firma’s die hun technologie voorstellen.

Wat zeker terugkeert is het eiland Workshop Live. Het blijft een feit dat de sector nog steeds op zoek is naar kwalitatief geschoold personeel. Met de Workshop Live wil AGRIBEX jongeren en werkzoekenden enthousiasmeren om in de ‘stiel’ te stappen en dat kan niet beter door live te tonen wat de job precies inhoudt. AGRIBEX werkt opnieuw samen met Thomas More om de invulling van de workshop te verzekeren. Actiris en VDAB zijn eveneens op de beurs aanwezig om werkzoekenden met interesse voor techniek een duwtje in de rug te geven en hen te overtuigen om een kijkje te nemen op de workshop. Die zal trouwens op de beursvloer live te volgen zijn op verschillende schermen.

Wat ook herhaald wordt, is de Ladies’ Day. AGRIBEX blijft ervan overtuigd dat vrouwen een belangrijke, en soms ondergewaardeerde, rol vervullen in het landbouwbedrijf of in de diverse toeleveringsbedrijven voor land- en tuinbouw. Daarom is er een speciale dag, nl. 7 december, waarop de dames figuurlijk in de bloemetjes gezet worden. Exposanten krijgen het advies om op die dag het voorbeeld van AGRIBEX te volgen en hun deelname op 7 december vrouwvriendelijk in te kleden. AGRIBEX zal trouwens de exposant die uitblinkt in die vrouwvriendelijke activiteiten belonen met een Ladies’ Day-Award.

AGRIBEX blijft een ontmoetingsbeurs

Doorheen alle jaren is duidelijk gebleken dat AGRIBEX een platform is voor ontmoetingen. Zowel bezoekers onderling als exposanten grijpen de beurs aan om in discussie te gaan over actuele thema’s en om ideeën uit te wisselen. Vandaar wil AGRIBEX ook vooraan in hal 3 een ontmoetingsplatform inrichten waarbij men de gelegenheid heeft om korte uiteenzettingen te houden, persmomenten te organiseren of gewoon een aantal noviteiten te ontdekken. Het eiland zal ook gebruikt worden om de beurs officieel te openen op woensdag 6 december rond 18u. De officiële voorstelling van de beurs is met opzet naar de avond verschoven om ook exposanten de kans te geven de voorstelling bij te wonen. 

Wie houdt nu niet van cookies