agribex

08 > 12 dec 2021

Hare Majesteit de Koningin gaat gesprek aan met landbouwersvrouwen in het kader van de Ladies’ Day op AGRIBEX

Agribex news - 09/12/2021

Merchtem, 9 december 2021. Normaal zou het internationaal salon voor landbouw, veeteelt, tuin en groene zones AGRIBEX, op 8 december de deuren geopend hebben en dit tot en met 12 december. AGRIBEX is een tweejaarlijkse manifestatie waarop zo’n 90.000 bezoekers naar Brussels Expo afzakken om alle innovaties in de landbouw te bewonderen en debatten aan te gaan over de uitdagingen waar de landbouw voor staat. Maar omwille van de slechtere corona-cijfers is de beurs eind november geannuleerd. De organisator van AGRIBEX vond het in de gegeven omstandigheden niet meer opportuun en van weinig gezond verstand getuigen om de beurs alsnog door te laten gaan.

Tijdens AGRIBEX zou Hare Majesteit de Koningin een bezoek gebracht hebben aan de beurs en daar het gesprek aangegaan zijn met een aantal dames uit de landbouwsector en toeleverende sectoren. Het Paleis heeft toen akte genomen van de annulatie maar toch positief gereageerd op de vraag van AGRIBEX om het bezoek te verplaatsen naar een andere locatie waarbij het idee om het gesprek met de dames te hebben, behouden bleef. Het plan van AGRIBEX was immers om op 9 december een speciale dag, de zogenaamde Ladies’ Day, voor de vrouwen die actief zijn in de landbouw en alle aanverwante sectoren te organiseren. Gracienne Geenens, bestuurslid van de beursorganisator en bezieler van de Ladies’ Day: “De idee van de Ladies’ Day is en blijft de vrouwen in de kijker te zetten. Dit idee hebben we twee jaar geleden voor de eerste keer gelanceerd en met succes. Ook dit keer vonden we het belangrijk dat we vrouwen de nodige steun geven en een warme knuffel. Ze zijn vaak in onze sector de spil van het bedrijfsleven. Kijk even naar deze boerderij waar we hier zijn. Ook hier is een vrouw de bedrijfsleidster, en dat geldt voor bijna al die vrouwen die hier zijn vandaag en waarmee de Koningin een gesprek heeft gehad. Maar het is te weinig bekend. Het is te vanzelfsprekend. Onze sector heeft een vrij groot machogehalte zo lijkt het wel, maar dat is fout. Vaak draagt de vrouw hier de broek. En dat willen we ook duidelijk maken.”

Genuanceerde boodschappen

AGRIBEX is blij dat het Koninklijk Paleis positief heeft gereageerd op de uitnodiging. Het schrappen van de beurs was een serieuze domper. “Ruim twee weken voor de opening alles moeten afblazen is geen simpele keuze. Hier is serieus over nagedacht maar het was de enige mogelijke keuze”, stelt Gracienne nog. “Alleen was er een mooi programma waarbij we het thema van de vrouw in de landbouw niet zomaar over boord konden gooien. Het is met heel veel dankbaarheid van onze kant dat Hare Majesteit interesse heeft behouden om het gesprek met onze dames aan te gaan. Hoe kunnen we meer eer bewijzen aan de inzet van deze dames voor hun bedrijf dan hen in gesprek te laten gaan met Hare Majesteit. Al die dames hebben hun zorgen. De landbouw heeft het vandaag zeer moeilijk. Heel wat uitdagingen liggen voor ons. Het maatschappelijk debat over landbouw wordt vaak gekleurd door zwart-wit berichten waarbij elke nuance verloren gaat en waarbij vooral de sector negatief gepercipieerd wordt. Landbouw is vaak het kind van de rekening en als je dan nog eens geconfronteerd wordt met zware financiële rekeningen die investeringen moeilijk maken en het rendement van je bedrijf hypothekeren, dan lijkt het mij maar normaal dat de moed in je schoenen zinkt. Het feit dat Hare Majesteit deze gesprekken wil hebben, is een opsteker. Hier putten onze dames, en bij uitbreiding alle dames in de landbouw- en aanverwante sectoren, moed uit. Daarvoor doen we dit. Daarvoor dient die Ladies’ Day en ook al is die niet op AGRIBEX georganiseerd als dusdanig, AGRIBEX is flexibel en bewijst vandaag dat het een platform voor discussie is. Geen loutere beurs zonder meer.”

Bezoek aan melkveebedrijf

Na afloop van het gesprek bracht Hare Majesteit nog een kort bezoek aan het melkveebedrijf, Koeweidehof, van Marijke d’Hertefelt en Bart Vanderstraeten. Het bedrijf is een toonbeeld van duurzame melkveehouderij. “Voor ons is het goed dat we iedereen, en dus ook Hare Majesteit, kunnen uitleggen dat duurzaamheid een breed begrip is”, stelt Marijke. “De veehouderij staat veel te vaak in een slecht daglicht, gecatalogeerd als uitstoters van broeikasgassen. Wij doen er hier alles aan, en ik weet dat heel wat andere bedrijven die inspanningen ook leveren, om die broeikasgassen op te vangen. Methaan wordt bij ons verwerkt tot energie via onze biogasinstallatie. Op onze akkers houden we koolstof (CO2) vast in de grond door zo weinig mogelijk de grond te keren. De landbouw is een partner in de klimaatstrijd. Maar het wordt hoog tijd dat die boodschap ook eens gegeven wordt. Wie ons bestrijdt, doet dat te vaak met te weinig kennis van zaken. Ik ben blij dat Hare Majesteit die boodschap wel gecapteerd heeft. Zij heeft kennisgenomen van onze inspanningen die op dat vlak doen. Hopelijk is die luisterbereidheid die Hare Majesteit heeft getoond een voorbeeld voor iedereen. Luisteren en praten is de beste manier om de uitdagingen van morgen aan te pakken zodat onze kinderen een schitterende toekomst voor zich hebben. Dat is de taak van een landbouwer en in het bijzonder van elke landbouwersvrouw. Ik dank dan ook AGRIBEX voor het initiatief en de gelegenheid die wij hier als vrouwen gekregen hebben om Hare Majesteit te ontmoeten en te spreken.”

Deelneemsters:

  • Gracienne Geenens - Fedagrim AGRIBEX
  • Geneviève Ligny - voorzitster UAW
  • Mieke Verniest - uitbaatster varkensbedrijf en winkel korte keten
  • Siska Vanpeteghem - landbouwster en uitbaatster B&B - dyzerpasserelle.com
  • Anne-Catherine Dalcq - vice-voorzitster FJA
  • Murielle Joskin - mede-eigenaar Ets. Joskin
  • An Deneffe - Liv
  • Betty Eeckhaut - melkveehoudster en voorzitster Milcobel CV

 

Wie houdt nu niet van cookies